przewiń do góry

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował i realizuje projekt skierowany do osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego i nie mogą wrócić do dotychczasowej pracy, gdyż stanowi ona dla nich zbyt duże obciążenie. Pozwala na podjęcie leczenia, przekwalifikowanie się i znalezienie nowego zatrudnienia.

Osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego były wcześniej samodzielne, aktywne zawodowo i nierzadko odnosiły w swojej pracy duże sukcesy. Wskutek problemów z jakimi przyszło im się zmierzyć trudno im teraz znaleźć pracę, co nie tylko nie pomaga w powrocie do zdrowia, ale wręcz negatywnie na nie rzutuje.

Bezpłatna oferta PFRON realizowana w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej została przygotowana właśnie z myślą o osobach, które mają problemy z powrotem na rynek pracy. Służyć temu mają pobyty w otwartych ośrodkach rehabilitacji kompleksowej. Będąc uczestnikiem projektu można odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi są zapraszani do ośrodków na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobywa się nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych pacjentów. Na zakończenie zespół ekspertów pomaga podopiecznym znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywa się w Ośrodku gdzie zapewnione jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu zamieszkania. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia pacjent stracił jedyne źródło utrzymania może wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727

/Wojciech Ciomborowski/

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję