Przejdź do stopki

Debata publiczna - Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka za 2022 rok

Treść

Debata publiczna - Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta, Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka za rok 2021.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem miasta  m.in. w takich obszarach, jak: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Raport ma charakter publiczny. W debacie nad raportem o stanie gminy Sucha Beskidzka za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta w Suchej Beskidzkiej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie to 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka, na której ma odbyć się debata nad Raportem o stanie Gminy Sucha Beskidzka na dzień 31 maja 2022r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do 30 maja 2022 r. do godz. 1500

Zgłoszenia należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

Poniżej formularz zgłoszenia do debaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w Suchej Beskidzkiej.

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją dokumentu  za pomocą załączonego poniżej linku.

Lucyna Steczek

 

Pliki

RAPORT_2022.pdf 7642.61 KB
wzor_zgloszenia.docx 15.43 KB
wzor_zgloszenia.odt 8.49 KB