przewiń do góry

Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera

Projekt „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” 

Wartość projektu: 24 607 339,69 zł

Kwota dofinansowania: 5 980 850,02 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 30 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Sucha Beskidzka.

W tej sytuacji Gmina zamierza stworzyć nowy produkt, który powodować będzie ograniczenie i poprawę niekorzystnych zdiagnozowanych deficytów społecznych. Planowany do realizacji obiekt Centrum będzie skupiał wiele funkcji na które istnieje obecnie duże zapotrzebowanie. W Centrum działalność prowadzić będą dwie najważniejsze instytucje kultury miasta, tj. biblioteka i ośrodek kultury.

Z punktu widzenia dostępności do danej przestrzeni, sytuacja ulegnie znacznej poprawie. Obiekt będzie zlokalizowany w centralnej części miasta w jednym z obszarów rewitalizowanych. W związku z tym, że zamieszkałe pozostałe obszary rewitalizacji przyjmują w Suchej Besk. charakter pierścieniowy (zlokalizowane są głównie na obrzeżach miasta), to odległości do pozostałych obszarów będą niewielkie/podobne. Dodatkowo komunikację ze wskazanym terenem ułatwia fakt, iż jest on położony przy głównym ciągu
komunikacyjnym miasta. Obiekt służyć ma też starszym mieszkańcom miasta oraz osobom z niepełnosprawnościami, dlatego tez zaprojektowano obiekt ze wszystkimi udogodnieniami (podjazdy, windy dla niepełnosprawnych, parking podziemny i parking przed budynkiem dla niepełnosprawnych, toalety i wszystkie pomieszczenia obiektu przystosowano do osób z
niepełnosprawnością ruchową).

Powstała infrastruktura i oferta wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców i ograniczy deficyty związane z dostępem do kultury, rozrywki, nauki w obszarach rewitalizowanych oraz całym mieście, co spowoduje wzmocnienie więzi społecznych i aktywność mieszkańców.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję