przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. XXX sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XXX sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 i będzie transmitowana w sieci internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej i wręczenie Pani Wandzie Słowik zaświadczenia o wyborze na radną.
 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sucha Beskidzka.
 9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sucha Beskidzka za 2020 r.
 11. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Sucha Beskidzka na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sucha Beskidzka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka.
 16. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2021 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Krystian Krzeszowiak   

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję