przewiń do góry

Andrzej Peć nowym dyrektorem Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

W wyniku przeprowadzonego konkursu nowym dyrektorem Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej został Andrzej Peć. Burmistrz Miasta powołał go na stanowisko na okres pięciu lat. Nowy dyrektor swoje obowiązki obejmie we wtorek, 11 maja.

Andrzej Peć urodził się w Bielawie, ale od wielu lat związany jest z powiatem suskim. Mieszka w Stryszawie. Z zawodu jest pedagogiem kultury (ukończył Pedagogikę Pracy Kulturalno-Oświatowej na Uniwersytecie Śląskim) oraz regionalistą. Jego ścieżka zawodowa od początku związana była z dziedzictwem kulturowym, edukacją regionalną oraz szeroko rozumianą edukacją szkolną. Przez wiele lat był związany z Zakładem Etnologii na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie, prowadząc zarówno zajęcia ze studentami, jak i etnologiczne badania terenowe (w tym na obszarze Podbabiogórza). Do dziś współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, prowadząc na nich zajęcia oraz projekty badawcze i edukacyjne. Andrzej Peć jest autorem i współautorem licznych publikacji w zakresie dziedzictwa kulturowego, etnologii, edukacji regionalnej i kulturowej. W swoich pracach poruszał między innymi tematykę kultury Górali Babiogórskich i Żywieckich. Opracował zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej w klasach I-III szkoły podstawowej „Moja Gmina Stryszawa” oraz jest współautorem jednego z pierwszych programów nauczania z zakresu edukacji regionalnej w liceum.

Nowy dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych. Angażuje się w podtrzymywanie, opisywanie, dokumentowanie i badanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Suskiej, Podbabiogórza i kultury górali łuku Karpat. Ostatnie badania terenowe na terenie powiatu suskiego prowadził niedawno, bo w latach 2019-20 na potrzeby publikacji „Święta tradycja i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce”. Jest przy tym członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” i współzałożycielem Bractwa Zbójników spod Babiej Góry. W pracy na nowym stanowisku niewątpliwie przydatne i cenne będą wiedza oraz umiejętności nabyte w trakcie bycia członkiem Rady Programowej ds. Kultury przy Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego (Andrzej Peć jest autorem koncepcji powstania Muzeum Ziemi Dzierżoniowskiej). Na przestrzeni lat współpracował z wieloma innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz kultury, m.in. z Muzeum Zabawki i Zabawy w Kielcach, Muzeum Miejskim w Żorach, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, czy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

Andrzej Peć podkreśla, że kierując Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej będzie mógł wykorzystywać swoje doświadczenie w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, ale również pozyskiwaniu środków zewnętrznych i zarządzaniu projektami. Uzyskał je między innymi przy staraniu się o środki na rewitalizację męskiego stroju babiogórskiego, wydania zeszytów ćwiczeń do realizacji edukacji regionalnych, czy organizowaniu konferencji „Ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej a edukacja regionalna” z okazji 600-lecia lokacji Suchej Beskidzkiej. W latach 2009-10 był odpowiedzialny za realizację koncepcji działań edukacyjnych w ramach Forum Funduszy Europejskich dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na potrzeby konkursu Andrzej Peć przygotował autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, a opracowując ją uwzględnił możliwości budżetowe instytucji. Dzięki temu już teraz nakreślone zostały ramy w jakich będzie działał, ale także plany na całą pięcioletnią kadencję.

Funkcjonowanie placówki chce oprzeć na trzech ścieżkach tematycznych: „Mały Wawel” – renesansowy zamek i jego mieszkańcy na przestrzeni wieków, Miasto Sucha Beskidzka – położenie, dzieje i mieszkańcy oraz Górale Babiogórscy – kultura ludowa materialna i niematerialna. Przedstawiony plan działań Muzeum na najbliższe pięć lat przewiduje realizację Rocznych Projektów Tematycznych z uwzględnieniem: zadań bieżących, kierunków polityki kulturalnej, edukacyjnej i społecznej władz samorządowych Miasta oraz kalendarza imprez miejskich, świat lokalnych i państwowych. Wśród Rocznych Projektów Tematycznych, które chce w tej kadencji zrealizować Andrzej Peć są „Mieszkańcy Suchej Beskidzkiej na przestrzeni wieków”, „Parafia suska i życie religijne mieszkańców”, „Sport i turystyka”, „Życie gospodarcze Suchej Beskidzkiej na przestrzeni wieków” oraz „Straż Pożarna i opieka zdrowotna w Suchej Beskidzkiej”. Zwieńczeniem realizacji każdego Rocznego Projektu Tematycznego będzie wystawa czasowa. Podstawowym celem sprofilowania działalności Muzeum na Roczne Projekty Tematyczne jest stworzenie kompleksowej i jednocześnie różnorodnej w formy oferty instytucji

Nowy dyrektor muzeum nie ma wątpliwości, że obok wszelkiego rodzaju, dostępnych materiałów archiwalnych, dokumentów osobistych takich, jak chociażby pamiętniki, wspomnienia, kroniki bardzo ważnymi zbiorami są wypowiedzi uzyskiwane bezpośrednio od wybranych przedstawicieli lokalnej społeczności. Zwłaszcza reprezentanci starszej i najstarszej generacji, pochodzący z rodzin od pokoleń związanych z daną miejscowością czy regionem, stanowią niewyczerpaną skarbnicę wiedzy o rodzimej historii i tradycji. Do nich też zamierza zwracać się gromadząc materiał źródłowy charakteryzujący dawne, często zapomniane i niepraktykowane już zwyczaje, obrzędy, obyczaje, tradycje rodzinne, indywidualne oraz zbiorowe doświadczenia dziejowe, podania i legendy.

Dyrektor Andrzej Peć planuje poszerzać zbiory, a także wystawy stałe o kolekcje „Historia Suchej Beskidzkiej i jej mieszkańcy” oraz rozwinięcie kolekcji etnograficznej. Chce przy tym efektywne wykorzystywać najnowsze technologii na rzecz prezentacji i interpretacji znajdujących się w dyspozycji muzeum zasobów.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję