przewiń do góry

Pomogą pozostać na rynku pracy

Pandemia koronawirusa bardzo niekorzystnie wpłynęła na funkcjonowanie wielu branż. Realizowany przez Grupę Doradczą Projekt z Krakowa projekt outplacementowy „Adapter zawodowy dla mieszkańców województwa małopolskiego” ma pomóc osobom zwolnionym oraz tym, którym grozi zwolnienie z pracy w pozostaniu aktywnymi zawodowo.

Program rozpoczął się 1 marca bieżącego roku i potrwa do końca marca 2023 roku, a zatem jeszcze przez niemal dwa lata. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie województwa małopolskiego, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn od nich niezależnych (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż pół roku), pracowników przewidzianych do zwolnienia, ale i osób zagrożonych utratą zatrudnienia. Do projektu mogą również przystąpić osoby odchodzące z rolnictwa.

Małopolanie, którzy przystąpią do projektu będą mogli między innymi skorzystać z poradnictwa zawodowego, wziąć udział w stażach i szkoleniach zawodowych, otrzymując stypendium w wysokości 1536,50 zł netto miesięcznie. Projekt przewiduje także refinansowanie kosztów egzaminów, które pozwolą uczestnikom przedsięwzięcia podnieść umiejętności lub uzyskać potwierdzenie zdobycia nowych. Osobom, które zdecydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej udzielane są bezzwrotne dotacje do kwoty 23050 zł, a już po jej otworzeniu pomoc finansowa do 1300 zł miesięcznie.

Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły. Niemniej ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkie informacje na temat projektu (zasady udziału, udzielania wsparcia, aktualne terminy rekrutacji) są dostępne na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu: 519-746-920 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl. Wszystkie formy wsparcia oraz miejsca realizacji usług są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję