przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. XXVIII Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XXVIII Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 i będzie transmitowana w sieci internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2021 - 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka w zakresie danych przestrzennych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Biblioteki Suskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Biblioteki Suskiej.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok wraz z rekomendacjami.
 13. Ewaluacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 14. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2021 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta               
/-/ Krystian Krzeszowiak                  

 

W trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

  

 

              

     

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję