Przejdź do stopki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

Treść

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej na rok 2021. Przez cały rok będzie on dostępny w dziale „Gospodarka” w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej
Obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

III. Odbiór odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (zmieszanych)  z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym odbywa się na żądanie, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na żądanie, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

IV. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w  miesiącu, a z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu.

V. Odbiór żużla i popiołu z kotłów palenisk domowych odbywa się:

       - w okresie od maja do października raz w miesiącu w każdą pierwszą środę miesiąca: tj. 5 maja;  2 czerwca; 7 lipca; 4 sierpnia; 1 września; 6 października;

      -  w okresie od listopada do kwietnia dwa razy w miesiącu w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca tj. 7 (za 6 stycznia)  i 20 stycznia; 3 i 17 lutego;  3 i  17 marca; 7 i 21 kwietnia; 3 i 17 listopada; 1 i 15 grudnia.

VI. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w dniach: 28, 29, 30 kwietnia oraz  27, 28, 29  października 2021 roku , szczegółowa informacja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz tablicach ogłoszeń na dwa tygodnie przed zbiórką odpadów.

Pojemniki bez oznakowania i z gorącym popiołem nie będą odbierane. Worki z odpadami nie zawiązane, bez kodów lub rozerwane nie będą zabierane.

Odpady należy wystawić w miejsce umożliwiające dojazd pojazdu odbierającego odpady w dniu odbioru do godz. 700

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka (nr konta 60 8128 0005 0018 7886 2000 0330) bez wezwania, za każdy kwartał w terminach: I kwartał do 15 lutego, II kwartał do 15 maja, III kwartał do 15 sierpnia, IV kwartał do 15 listopada.