Przejdź do stopki

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, Burmistrz Miasta informuje, iż zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.

Informujemy, że nastąpiła nowelizacja specustawy w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Wydłuża ona okres wypłacenia świadczenia o 60 dni. Zmianie uległy również wzory druków jakie wypełniają osoby ubiegające się o wypłatę środków.

Informujemy, że tzw. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie 16 marca br. zakłada, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Rekompensaty będą wypłacane „z dołu” czyli za miniony i udowodniony okres udzielania takiej formy pomocy liczony od wybuchu wojny.

Wśród uchodźców z objętej wojną Ukrainy, którzy zostali przyjęci w naszym mieście przez mieszkańców, ale także podmioty gospodarcze są dzieci. Aby pomóc im zapomnieć o koszmarze jakiego doświadczyły i przystosować do nowych warunków samorząd Suchej Beskidzkiej zorganizował dla nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Natomiast już od najbliższego wtorku tj. 22 marca, będą mogły podjąć naukę we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd miasta.

Szanowni Mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, Zdecydowana większość uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed koszmarem wojny znalazła schronienie w Polsce, w tym także w Suchej Beskidzkiej, korzystając często z gościnności mieszkańców naszego miasta, kierujących się

Na terenie Ukrainy szczepienia przeciwko gruźlicy nie są tak powszechne, jak w Polsce. Z tego względu rekomendujemy osobom, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z tego kraju o zachęcanie swoich gości do zapoznania się z informacjami na temat tej choroby oraz bezpłatnych działań profilaktycznych, które przeciwdziałają jej występowaniu.

Od jutra (środy, 16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Jego posiadanie jest niezbędne w celu otrzymania pomocy medycznej, podjęcia pracy, zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Informujemy, że Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Mieszkańcy Suchej Beskidzkiej od kilku dni organizują spontaniczne zbiórki na rzecz mieszkańców Ukrainy, którzy uciekli z niej przed piekłem wojny, jak i tych, którzy pozostali w ojczyźnie. W celu skoordynowania akcji pomocowej Burmistrz Miasta przy współpracy z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto oraz Sucha Beskidzka – Błądzonka uruchomił miejski punkt zbiórki.