Przejdź do stopki

Sprawy zwiazane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść

Gdzie załatwić:
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami
Pierwsze piętro, pokój nr 25A,
Nr telefonu: 33-874-95-42
Tel. komórkowy: 506-911-993
E-mail: odpady@sucha-beskidzka.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Terminy płatności:
I rata - do 15.02.
II rata - do 15.05.
III rata - do 15.08.
IV rata - do 15.11.

Na rachunek budżetu gminy:
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr 60 8128 0005 0018 7886 2000 0330 lub w kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla nieruchomości zamieszkałych:
28 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
24 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a właściciel posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady.
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych: jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za worek z odpadami komunalnymi wynosi:
•    11,28 zł     - o pojemności 60 litrów;
•    15,04 zł   - o pojemności 80 litrów;
•    20,68 zł   - o pojemności 110 litrów;
•    22,56 zł   - o pojemności 120 litrów;
•    45,12 zł   - o pojemności 240 litrów;
•    67,68 zł   - o pojemności 360 litrów;
•    206,80 zł - o pojemności 1 100 litrów;
•    1 316,00 zł - o pojemności 7 000 litrów.