Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.

UWAGA: Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w dniu 31.08.2017 r. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

UWAGA: Zmiana treści SIWZ w dniu 01.09.2017 r.!

UWAGA: Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w dniu 05.09.2017 r. - II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

UWAGA: Zmiana treści SIWZ w dniu 06.09.2017 r.

UWAGA: Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w dniu 07.09.2017 r. - III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!


UWAGA: zamian terminów składania i otwarcia ofert!

UWAGA: w dniu 17.08.2017 r. zamieszczono zmianę oraz wyjaśnienie treści SIWZ!

UWAGA: w dniu 21.08.2017 r. zamieszczono zmianę oraz wyjaśnienie treści SIWZ!

UWAGA: w dniu 21.08.2017 r. zamieniono terminy składania i otwarcia ofert!

UWAGA: w dniu 23.08.2017 r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ!