Przejdź do stopki

Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

 

Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego

 


Identyfikator postępowania (miniPortal): 38cd8abc-48a6-4655-9262-afce3360fdc4

 

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki do pobrania".