Przejdź do stopki

Rewitalizacja Rynku w Suchej Beskidzkiej

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

 

Rewitalizacja Rynku w Suchej Beskidzkiej

 

 

Identyfikator postępowania (miniPortal): 35e69624-20a2-46ee-9d5a-5d2b205c1645

 

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki do pobrania".