Przejdź do stopki

Remont ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sekretarz Gminy, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

 

Remont ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej

 

 

Identyfikator postępowania (miniPortal): 960396c9-34d1-47d5-8ab9-5a03e6e445ad

 

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki do pobrania".