Przejdź do stopki

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej - etap I

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sekretarz Gminy, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

 

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej - etap I

 

 

Identyfikator postępowania (miniPortal): e095c96b-8dab-4759-ad87-17148a6cc3ef

 

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki do pobrania".