Przejdź do stopki

Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść

UWAGA: zmiana terminu składania ofert!

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088426

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (edytowalny)

 

 

 

                                                                                                 KIEROWNIK
                                                                  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                      W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                        (-) mgr Renata Chudziak

 

 


 

Sucha Beskidzka 16.02.2018 r.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 16.02.2018 r.

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka", prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności), w dniu 16.02.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności.
Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

 

Pytanie:

Piszę do Państwa w sprawie zapytania ofertowego Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" zamieszczonego pod tym adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088426
Na stronie podane załączniki nie funkcjonują poprawnie, a więc zapoznanie się z Państwa Zapytaniem ofertowym oraz sporządzenie oferty jest niemożliwe.
W związku z powyższym bardzo proszę o poprawne wgranie plików, ponieważ chcielibyśmy móc zapoznać się z Zapytaniem i wystosować odpowiednią ofertę.
Czy w związku z zaistniałą sytuacją planowane jest wydłużenie terminu składania ofert?


Odpowiedź:

Pliki zostaną ponownie opublikowane w Bazie Konkurencyjności. Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 23.02.2018 r.

 

 

 

 

                                                                                                       Kierownik
                                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                              w Suchej Beskidzkiej


                                                                                           (-) mgr Renata Chudziak
 

 


 

Sucha Beskidzka 16.02.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka", prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności) termin składania ofert zostaje przedłużony do godz. 23:59:59 dnia 23.02.2018 r.

Pozostałe warunku zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

 

 

                                                                                                       Kierownik
                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                               w Suchej Beskidzkiej


                                                                                            (-) mgr Renata Chudziak
 


Sucha Beskidzka 02.03.2018 r.


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Droga do zmian – integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybranana oferta złożone przez:
 
Firmę Handlowo-Usługową "Kujawiak" Robert Staluszka 
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88-340 Janowiec Wielkopolski

 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                                            KIEROWNIK
                                                              MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
                                                                                   (-) mgr Renata Chudziak