Przejdź do stopki

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej

Treść


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka - zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 
Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053848 
 
 


ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 

                                                                            Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                         Stanisław Lichosyt
 
 
 
 

 
Sucha Beskidzka 26.09.2017 r.
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez:

 

Firmę Usług Projektowych i Budowlanych FILAR s.c.
Elżbieta Wójtowicz, Marek Wójtowicz
ul. Pilotów 71B/47
31-460 Kraków

 

Pełną treść zawiadomienia wraz uzasadnieniem zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                           Stanisław Lichosyt