przewiń do góry

Terapia uzależnień dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
 
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Terapia uzależnień dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005033
 
 
 
   

ZAŁĄCZNIK:
 
 
   
 
   
 
                                                                                                                               KIEROWNIK
                                                                                                  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                      W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 
                                                                                                                     (-) mgr Renata Chudziak
 
 
 

 
Sucha Beskidzka 31.08.2016 r.
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Terapia uzależnień dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez firmę:
  
 
 
POMOCNA DŁOŃ 
K. Kuźnicka-Przerywacz, M. Kruszecka 
Spółka Jawna
ul. Sudolska 16
31-422 Kraków
 
 

UZASADNIENIE:
 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez firmę POMOCNA DŁOŃ K. Kuźnicka-Przerywacz, M. Kruszecka Spółka Jawna. W wyniku analizy oferty ustalono, że spełnia ona wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność asystenta rodziny) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez firmę POMOCNA DŁOŃ K. Kuźnicka-Przerywacz, M. Kruszecka Spółka Jawna przyznano maksymalną ilość punktów (100,00). Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny: cena brutto – 80,00 pkt., dostępność terapeuty – 20,00 pkt. 
W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
 
 
 
    
 
 
    
                                                                                                                              KIEROWNIK
                                                                                            MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                    W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 
                                                                                                                      (-) mgr Renata Chudziak
 
 
 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję