Przejdź do stopki

Organizacja dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

ZAPYTANIE OFERTOWE


 
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   

ZAŁĄCZNIK:

Zapytanie ofertowe - organizacja wyjazdu

   

   

                                                                                                                                KIEROWNIK
                                                                                                   MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                       W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                      (-) mgr Renata Chudziak
 

 


 

Sucha Beskidzka 18.08.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYDziałając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:
  

UpHOTEL s.c.
ul. Długa 13/1
58-500 Jelenia Góra


 
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

    

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty - organizacja wyjazdu

    
 


    
                                                                                                                               KIEROWNIK
                                                                                             MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                     W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                       (-) mgr Renata Chudziak

 

 

 


 

Sucha Beskidzka 23.08.2016 r.


ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" odmówił zawarcia umowy. W związku z tym Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą - Magdalena Siśkiewicz New Challenge, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

                                                                                                                                   KIEROWNIK

                                                                                                   MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                                                                                         W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                        (-) mgr Renata Chudziak