Przejdź do stopki

Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1004506  

ZAŁĄCZNIK:

Zapytanie ofertowe - asystent rodziny

  

  

                                                                                                                               KIEROWNIK
                                                                                                  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                      W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                     (-) mgr Renata Chudziak

 

 


 

Sucha Beskidzka 17.08.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:
 

Panią
Aleksandrę Pacyga
os. Beskidzkie 9/16
34-200 Sucha Beskidzka
 


Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty - asystent rodziny

   
 


   
                                                                                                                              KIEROWNIK
                                                                                            MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                    W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                      (-) mgr Renata Chudziak