Przejdź do stopki

Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003459  

ZAŁĄCZNIK:


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny


  

  

                                                                                                                              KIEROWNIK
                                                                                                 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                     W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                      (-) mgr Renata Chudziak
 

 


 

Sucha Beskidzka 26.07.2016 r.


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zadania pn. Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:
 

Panią
Joannę Dyduch
Lachowice 291c
34-232 Lachowice


Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty - asystent rodziny

  

  
                                                                                                                             KIEROWNIK
                                                                                           MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                   W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                     (-) mgr Renata Chudziak

 

 


 

Sucha Beskidzka 26.07.2016 r.


 
ZAWIADOMIENIE


Informuję, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" odmówił zawarcia umowy.   


                                                                                                                                   KIEROWNIK
                                                                                                   MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                         W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                        (-) mgr Renata Chudziak