Przejdź do stopki

Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zapytanie ofertowe - koordynacja


 

 

                                                                                                                                      KIEROWNIK
                                                                                                        MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                           W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                            (-) mgr Renata Chudziak

 


 

Sucha Beskidzka 18.04.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zadania pn. Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:

KOLEOS Szkolenia i Doradztwo
Łukasz Oleksiewicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
32-555 Zagórze
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty - koordynacja

 

 

                                                                                                                            KIEROWNIK
                                                                                          MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                    (-) mgr Renata Chudziak
 

 


Sucha Beskidzka 27.05.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że Wykonawca - KOLEOS Szkolenia i Doradztwo Łukasz Oleksiewicz, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" odmówił zawarcia umowy.  


                                                                                                                                        KIEROWNIK
                                                                                                          MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                             W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                              (-) mgr Renata Chudziak