Przejdź do stopki

Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zapytanie ofertowe - diagnoza

 

 

                                                                                                                                      KIEROWNIK
                                                                                                       MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                           (-) mgr Renata Chudziak

 

 


 

Sucha Beskidzka 29.03.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:

Instytut Badań i Analiz Społecznych
DIAGNOSIS Arkadiusz Dudek
Luszowice, ul. Górna 29a
32-500 Chrzanów

 


Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty - diagnoza

 

 

                                                                                                                                      KIEROWNIK
                                                                                                        MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                           W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                            (-) mgr Renata Chudziak