przewiń do góry

Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna  i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

1. Przedmiot zamówienia:
- Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu, w szczególności zapewnienie specjalistów w następujących dziedzinach: psycholog, doradca zawodowy, pedagog, psychiatra (zamawiający zastrzega sobie prawo do poszerzenia katalogu specjalistów jeżeli będzie wymagała tego specyfika wsparcia)
- Współudział w opracowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia
-  Ocena postępów  w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej dokonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
2.  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2016r
3.  Ilość przewidywanych godzin:  150
4. Doświadczenie wykonawcy:  doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach 1 projektu finansowanego  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - weryfikacja na podstawie oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty
5. Potencjał wykonawcy -  wykonawca  oświadcza, iż dysponuje personelem niezbędnym do wykonania  usługi opisanej w przedmiocie zamówienia- weryfikacja na podstawie CV osób wymienionych w ofercie – załącznik do oferty.
6. Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%
7. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć  na adres e-mail: mopssucha@poczta.onet.onet.pl  lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, do dnia 03 marca 2016 roku do godz. 12.
8. W przypadku złożenia oferty po terminie,  niekompletnej, lub niepodpisanej przez Wykonawcę oferta podlega odrzuceniu.
 

 

ZAŁĄCZNIK:

Formularz oferty


                                                                                                                KIEROWNIK
                                                                                   MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                    W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                    (-) mgr Renata Chudziak
 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję