Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 440897K (ul. Goetla) w km od 0+000,00 do km 0+410,00 w miejscowości Sucha Beskidzka, Gmina Sucha Beskidzka

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

 

Remont drogi gminnej 440897K (ul. Goetla) w km od 0+000,00 do km 0+410,00 w miejscowości Sucha Beskidzka, Gmina Sucha Beskidzka

 

 

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w sekcji "Pliki".