Przejdź do stopki

GKS - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść

KIEROWNIK:

mgr inż. Nina Piórkowska

 • Ekodoradca,
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • dotacje do wymiany źródeł ciepła,
 • sprawy związane z centralną ewidencją emisyjności budynków,
 • punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

tel.: (33) 874-95-52
kom. 514 208 696

e-mail: gospodarka@sucha-beskidzka.pl

ekodoradca@sucha-beskidzka.pl (sprawy związane z ochroną powietrza)

 

PRACOWNICY:

mgr Zofia Kudzia

 • zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (z wyjątkiem lasów),
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, w tym na drogach i chodnikach,
 • utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 • nadzór nad urządzeniami małej architektury,
 • transport zbiorowy na terenie miasta,
 • groby i cmentarze wojenne.

tel.: (33) 874-95-44

e-mail: zzachura@sucha-beskidzka.pl

 

mgr inż. Kinga Kłapyta

 • oświetlenie uliczne,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • ochrona środowiska,
 • decyzje środowiskowe,
 • sprawy przeciwpowodziowe.

tel.: (33) 874-95-44

e-mail: kklapyta@sucha-beskidzka.pl

LOKALIZACJA:
I piętro pok. 33