przewiń do góry

Wykaz stowarzyszeń

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA
 

1. APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 25 84
www.regionyeuropy.pl
e-mail: regionyeuropy@poczta.onet.pl
 

2.  Beskidzki Klub Karate 
os. Na Stawach 6/24
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 607 610 161
e-mail: piotr.michulec@seido.org.pl
 

3. Fundacja Czysta Karta
ul. Mickiewicza 54A
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 579 955 303
www.czysta-karta.pl

 

4. Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój 
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 25 84
 

5. Fundacja Impact Plus
ul. Mickiewicza 54A
34-200 Sucha Beskidzka  
 

6. Fundacja Mieszkańców Aktywnych Audeo Actio
ul. Makowska 13
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 781 287 044
 

7. Fundacja „Nowy Pęd”
ul. Rynek 15
34-200 Sucha Beskidzka
 

8.  Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Nadzieja”
os. Beskidzkie 14
34-200 Sucha Beskidzka

9. Klub Sportowy SportUp
ul. Nad Stawami 14B
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: karolmiskowiec@gmail.com
 

10. Koło Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna”
ul. Górska 20
34-200 Sucha Beskidzka
www.mioduszyna.pl
 

11. Kółko Rolnicze Sucha  - Role 
ul. Za Wodą 19
34-200 Sucha Beskidzka
 

12. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy 
ul. Makowska 40 
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: grzegorzhudziak@op.pl
 

13. Łucznicze Towarzystwo Sportowe „Zamek Suski” 
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 691 760 728
e-mail: lts_zamek@op.pl
 

14. Miejski Klub Sportowy „Babia Góra” 
ul. Mickiewicza (Stadion Sportowy)
34-200 Sucha Beskidzka
www.mksbabiagora.pl
e-mail: zarzad@mksbabiagora.pl
 

15. Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Błądzonka 
ul. Błądzonka 41 
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 694 662 693
e-mail: ospbladzonka@gmail.com
 

16. Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Miasto 
ul. Rynek 16
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 28 43
e-mail: ospsuchabeskidzkamiasto@gmail.com
 

17. Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Oddział „Podbeskidzie” 
os. Beskidzkie 14
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 18 30
 

18. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
os. Beskidzkie 14 
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 25 68
e-mail: suscyemeryci@gmail.com

19. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe
ul. Płk. T.Semika 1
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: mariab_46@o2.pl
 

20. Polski Związek Wędkarski – Koło Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 38
34-200 Sucha Beskidzka
www.pzw.org.pl/suchabeskidzka/
 

21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla
ul. Mickiewicza 38
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 36 70
www.sucha-beskidzka.pttk.pl
e-mail: biuro@sucha-beskidzka.pttk.pl
 

22. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
www.sport.powiatsuski.pl
e-mail: sport@powiatsuski.pl
 

23. Stowarzyszenie Pszczelarzy „Jodła”
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
 

24. Stowarzyszenie „Meloarte”
ul. Błądzonka 34
34-200 Sucha Beskidzka
 

25. Stowarzyszenie „Dla Natury 2000”
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka 
 

26. Stowarzyszenie „Przyjaciół Miast Partnerskich”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
 

27. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
ul. Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 11 03
www.funduszemalopolska.pl
e-mail: sekretariat@centrump-sucha.pl
 

28. Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy”
ul. Handlowa 2
34-200 Sucha Beskidzka
 

29. Stowarzyszenie Collegium Iuvenum
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
 

30. Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Mickiewicza 19 
34-200 Sucha Beskidzka
 

31. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665 053 572
www.sgb.org.pl
e-mail: info@sgb.org.pl
 

32. Stowarzyszenie Inicjatywa Beskidzka
ul. Role 199
34-200 Sucha Beskidzka
 

33. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 4172
www.lgdpodbabiogorze.pl
e-mail: podbabiogorze@op.pl
 

34. Stowarzyszenie Miłośników Regionu Suskiego „Skarbiec Suski”
ul. Błądzonka 118 
34-200 Sucha Beskidzka
 

35. Stowarzyszenie Narodu Cygańskiego ART LOVARA
ul. Zasypnica 27 
34-200 Sucha Beskidzka
 

36. Stowarzyszenie Ogrodowe „Jasień”
os. Na Stawach 8/45
34-200 Sucha Beskidzka
 

37. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – Psychoterapia i Leczenie Uzależnień
ul. Handlowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 508 116 835
www.pomocnadlon-krakow.pl
e-mail: stowarzyszenie@pomocnadlon-krakow.pl
 

38. Stowarzyszenie Zintegrowani - Niepokonani
ul. Rynek 15
34-200 Sucha Beskidzka
 

39. Suski Klub Lekkoatletyczny
ul. Płk. T.Semika 2
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: lekkoatletyka@interia.pl
 

40. Suskie Stowarzyszenie Kobiet „Samopomoc” 
ul. Za Wodą 19
34-200 Sucha Beskidzka
 

41. Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej 
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
 

42. Uczniowski Klub Sportowy „Dziadki”
ul. Słoneczna 32
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: siatkowka@dziadki.pl
 

43. Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” 
os. Beskidzkie 11/25 
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: gladiator.suchabesk@interia.pl
 

44. Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” 
ul. Płk. T. Semika 3
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 668 803 392
www.uks-jasien.pl
e-mail: lukasz.miklusiak@interia.pl
 

45. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
ul. Płk. T. Semika 3
34-200 Sucha Beskidzka
 

46. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Krakowskiej
Hufiec Ziemi Wadowickiej
2 Szczep Drużyn Harcerskich „Horyzont”
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 602 653 116

47. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
os. Beskidzkie 14
34-200 Sucha Beskidzka

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję