Przejdź do stopki

Trasy rowerowe

Treść

  Trasa nr 1 – kolor żółty  

Jasień I (mała pętla)
Trasę rozpoczyna przy zamku suskim asfaltowa droga w kierunku Zembrzyc. Po ok. 250 m przed przejazdem kolejowym skręcamy w lewo w osiedlową drogę asfaltową, prowadzącą w kierunku góry Jasień. Po ok. 150 m ponownie skręcamy w lewo pod kątem 90o i leśną drogą podążamy łagodnym zboczem góry Jasień. Na odcinku 1700 m trasy następuje rozwidlenie leśnych traktów. Tam rozdzielają się również trasy: nr 1 (mała pętla) i nr 2 (duża pętla). Trasa nr 1 odbija w lewo i zboczem góry dociera do leśnego traktu, prowadzącego łagodnym podjazdem do Kaplicy Konfederatów Barskich. Od tego miejsca, po kolejnym skręcie w lewo, trasa prowadzi stromo w dół, aż do granicy lasu. Dalej ul. Juliusza hr. Tarnowskiego i po skręcie w lewo (350m) ul. Zamkową wracamy do miejsca startu (300m).  Trasa nr 2 – kolor niebieski  

Jasień II (duża pętla)
Do 1700 m trasa nr 2 pokrywa się z trasą nr 1. W miejscu rozjazdu trasa biegnie leśną, kamienistą drogą. Po 2300 m mija osiedle Bacowie, gdzie ponownie następuje wjazd do lasu i po kilku dość stromych podjazdach jeden dłuższy zjazd. Trasa prowadzi teraz czerwonym szlakiem (z Zembrzyc do Krzeszowa), od osiedla Koźle, gdzie odbija i skręca w lewo (na 3800 m). Od tego miejsca następuje zjazd do ul. Błądzonka (5500 m) i dalej w dół ul. Batalionów Chłopskich, ul. Juliusza hr. Tarnowskiego i ul. Zamkową, prowadząc aż do miejsca startu.  Trasa nr 3 – kolor pomarańczowy  

Sucha Beskidzka – Magurka – Grzechynia – Sucha Beskidzka
Od zamku ul. Zamkową przez Rynek i skrzyżowanie w kierunku ul. Kościelnej prowadzi w górę do kolejnego skrzyżowania ulic Szpitalnej z ul. 3 Maja (950 m), gdzie stromym podjazdem dociera do rozwidlenia dróg osiedlowych (1450 m) i dalej „Pod Modrzewie”. Cały czas jedziemy dość ostro w górę, aż do zabudowań osiedla Podksięże. Następnie pomiędzy zabudowaniami do miejsca (2900 m), w którym należy odbić z asfaltowej w lewo na kamienistą leśną drogę, którą prowadzi również szlak turystyczny (Sucha Beskidzka – Zawoja). Na ok. 4300 m następuje ostry, stromy, 250 m podjazd. Trasa rowerowa prowadzi pod szczytem Magurki, który zostawia z prawej strony, podobnie jak znajdujące się na 5000 m budynki po dawnej leśniczówce. Na 6200 m po zjeździe widoczne będą pierwsze zabudowania Zawoi Przysłop, gdzie zaczyna się droga osiedlowa. Na 6800 m na rozwidleniu dróg (gdzie znajduje się tablica informująca o kierunkach przebiegu tras) skręcamy w lewo i dalej polną drogą, łagodnym zjazdem podążamy do osiedla Bielasy (8300 m). Tam na rozjeździe skręcamy w lewo do osiedla Polana, zjeżdżając asfaltową drogą w dół mijamy kolejne osiedla Grzechyni. Na 8900 m przed mostem na rzece Skawie skręcamy w lewo i przez osiedla: Za Wodą, Zarąbki, Sumerówka docieramy do ul. Nad Skawą i dalej ul. Piłsudskiego przez Rynek, gdzie również po skręcie w prawo dojeżdżamy do ul. Zamkowej i początku trasy.  Trasa nr 4 – kolor zielony  

Sucha Beskidzka – Magurka – Zawoja Zakamień (klasztor) – Sucha Beskidzka
Trasa pokrywa się z trasą nr 3 aż do rozjazdu na odcinku 6800 m. W tym miejscu następuje skręt w prawo i zjazd w dół do drogi asfaltowej (7200 m), gdzie skręcamy w lewo. W tym miejscu napotkamy oznakowania tras rowerowych gminy Zawoja, a także oznakowania czarnego szlaku turystycznego. Po łagodnym zjeździe, mijając po prawej stronie elektrownię wiatrową a po lewej cmentarz, po krótkim podjeździe skręcamy w lewo (ok. 8100 m) i drogą, przy której stoją kamienne kapliczki dojeżdżamy na plac przed klasztorem oo. Karmelitów Bosych w Zawoi Zakamień. Powrót do Suchej tą samą trasą.

   Trasa nr 5 – Kolor bordowy  

Sucha Beskidzka – Magurka – Stryszawa – Sucha Beskidzka
Trasa pokrywa się z trasą nr 4 do skrzyżowania z drogą asfaltową na Przysłopiu (7200 m). Od tego miejsca płaskim ok. 500m odcinkiem jedziemy w kierunku Stryszawy, dojeżdżając do rozwidlenia dróg, gdzie znajduje się tablica informacyjna o kierunku przebiegu tras. Po dłuższym zjeździe charakteryzującym się kilkoma ostrymi zakrętami osiągamy osiedle Hucisko w Stryszawie. Zjeżdżamy w dół, przez skrzyżowanie w Stryszawie przy kościele (ok. 13200 m) dojeżdżamy do asfaltowej drogi wojewódzkiej nr 946. Skręcamy w prawo i dojeżdżamy do ul. Role, ulicami Mickiewicza i Zamkową wracamy do początku trasy.  Trasa nr 6 – Kolor granatowy  

Sucha Beskidzka – Lipie – Stryszawa – Sucha Beskidzka
Trasa rozpoczyna się przy zamku suskim i wiedzie ul. Zamkową w kierunku Rynku. Tuż przed przejazdem kolejowym skręca w prawo w ul. Juliusza hr. Tarnowskiego i dalej biegnie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Błądzonka. Na początkowym odcinku pokrywa się z końcowym odcinkiem trasy nr 2. Po 2900 m trasa nr 2 skręca w prawo w górę, natomiast trasa nr 6 wiedzie dalej ul. Błądzonka na przełęcz Lipie, pomiędzy Lipską Górą i Głuszkową Górą. Następnie prowadzi przez osiedle Błachutówka, gdzie przekracza granicę Suchej Beskidzkiej i Stryszawy (4800 m). Dalej biegnie przez osiedla Krupniaki i Gałuszki, przekracza most na Stryszawie oraz przejazd kolejowy i dochodzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946 (8200 m). Tam skręca w lewo i wraz z trasą nr 5 wraca do Suchej Beskidzkiej ulicami: Role, Mickiewicza i Zamkową do początku trasy.