przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE XVIII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10 00

ZAWIADOMIENIE

 

XVIII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się

w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10 00

 

Sesja będzie transmitowana w sieci internetowej z sali sesyjnej

Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.                                                  
 6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 7. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
 8. Zmiany w uchwale dotyczącej zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sucha Beskidzka lub jej jednostkom podległym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 10. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Sucha Beskidzka.
 11. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
 12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
 13. Sprawozdania z działalności instytucji kultury:

- Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,

- Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek,

- Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego

 1. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2020 r.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Krystian Krzeszowiak

 

W trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję