przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka

Z A W I A D O M I E N I E

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Rady Miasta Sucha Beskidzka

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16 00  

w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdania z działalności instytucji kultury:

- Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego

- Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,

- Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 maja 2020 r.
  3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

/-/Tadeusz Kosman

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję