przewiń do góry

Z A W I A D O M I E N I E o XIV sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka

XIV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4.  Informacje Burmistrza Miasta:
  - z działalności w okresie międzysesyjnym,
  - z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych w III kwartale 2019 r.
 5.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6.  Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie  Gminy Sucha Beskidzka
 7.  Zmiany w uchwale dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8.  Zmiany w uchwale dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9.  Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2019 - 2030.
 10.  Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
 11.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 - 2030.
 12.  Uchwalenie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
 13.  Zatwierdzenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2020.
 14.  Zatwierdzenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sucha Beskidzka na rok 2020.
 15.  Przyjęcie protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2019 r.
 16.  Wolne wnioski i informacje.
 17.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                / - / Krystian Krzeszowiak

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję