Przejdź do stopki

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2

Treść

Sport i ruch nie tylko korzystnie wpływają na formę fizyczną, ale również psychiczną. Samorząd Suchej Beskidzkiej, w trosce o mieszkańców miasta, a w szczególności tych najmłodszych sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje szkolną infrastrukturę sportową. W ostatnich dniach zakończyła się przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.

Uczniowie suskich szkół podstawowych mają do swojej dyspozycji nie tylko sportowe obiekty kubaturowe, ale także nowoczesne boiska wielofunkcyjne. W 2018 roku przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2, w miejscu boiska asfaltowego, wykonano obiekt wyposażony i przystosowany do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną o wymiarach 40 x 20 metrów o nawierzchni poliuretanowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 334,2 tys. zł, z których blisko 118,7 tys. zł samorząd miasta pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Małopolskie boiska”. W 2021 roku przebudowane zostało boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, które również posiadało nawierzchnię asfaltową. Zastąpiono ją poliuretanową oraz zamontowano bramki do gry w piłkę ręczną i nożną, kosze do gry w koszykówkę. Boisko może również być wykorzystywane do uprawiania siatkówki. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 235 tys. zł, z których 109,8 tys. zł to dotacja pozyskana przez Miasto z budżetu województwa małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”. Ponadto na początku lipca ubiegłego roku, w ciągu zaledwie dziesięciu dni, zmodernizowana została przez samorząd nawierzchnia intensywnie eksploatowanego  boiska piłkarskiego stanowiącego część kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” (korzystają z niego między innymi w ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie SP nr 1). Przedsięwzięcie nie tylko wpłynęło na poprawę estetyki obiektu, ale przede wszystkim podniosło komfort jego użytkowania. Koszt zadania wyniósł 329 tys. zł, w tym 148,7 tys. zł pozyskane przez Miasto z realizowanego przez samorząd województwa projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno– sportowa - MIRS”.    

W bieżącym roku przebudowie poddano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2, które dotychczas posiadało nawierzchnię asfaltową, a z uwagi na położenie miało nieregularny kształt. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej metodą natrysku, malowanie linii pól gry, dostawę i montaż elementów wyposażenia, montaż ogrodzenia i piłkochwytów oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Co istotne, w celu bardziej optymalnego zagospodarowania terenu zmieniono lokalizację boiska, wytyczając je prostopadle do przebiegającej przy szkole drogi powiatowej. Koszt zadania przekroczył 346,7 tys. zł, a 159,7 tys. zł to pozyskane przez miasto dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

W ramach odrębnej umowy Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura z Sosnowca, które przebudowało boisko sportowe, wykona prace uzupełniające związane z budową miejsc krótkiego postoju dla rodziców przywożących dzieci do szkoły oraz przeniesieniem placu zabaw, co było konieczne z uwagi na zmianę orientacji boiska. Koszt tej części prac to ponad 158,2 tys. zł.

Wojciech Ciomborowski

Zdjęcia