Przejdź do stopki

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

Treść

Informacja
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Sucha Beskidzka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1


W dniu 21 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6


§ 2


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II
Piotr Borkowski