Przejdź do stopki

Tu się wszystko zaczęło… Upamiętniono wybitnego leśnika Adama Loreta

Treść

„Tu się wszystko zaczęło” – to hasło ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych, zorganizowanej 14 września na zamku w Suchej Beskidzkiej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach we współpracy z Nadleśnictwem Sucha. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw czasowych, a także odsłonięcie na budynku Nadleśnictwa Sucha tablicy pamiątkowej i posadzenie przed nią dębu pamięci na cześć Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych.

Konferencja będąca częścią obchodów setnej rocznicy powstania Lasów Państwowych nieprzypadkowo odbyła się w Suchej Beskidzkiej, gdyż związki tego miasta z osobą pochodzącego z Jasła Adama Loreta są bardzo duże. Po ukończeniu studiów na Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i Akademii Leśnej w Tharand w Saksonii rozpoczął pracę w lasach należących do rodziny Branickich w Suchej, obejmując stanowisko technika leśnego i kierownika urządzania lasu. W  1914 r., po śmierci Władysława Branickiego, Adam Loret  otrzymał  posadę  zarządcy suskich lasów. W listopadzie 1920 r. objął stanowisko w Zarządzie Okręgowym Dóbr Państwowych w Warszawie. W 1925 r. stanowisko dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, a w 1934 r. został pierwszym w historii Lasów Państwowych dyrektorem naczelnym. Więziony przez NKWD, zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach prawdopodobnie na terenie Białorusi, jest wymieniany jako ofiara Zbrodni Katyńskiej.

A jak wysokiej klasy specjalistą był Adam Loret uczestnicy konferencji dowiedzieli się z dwóch wykładów – „Adam Loret, pierwszy Dyrektor Lasów Państwowych – życie i dokonania”, wygłoszonego przez prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza oraz „Adam Loret w dobrach suskich Branickich”, przygotowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha Tadeusza Kosmana oraz dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Andrzeja Pecia. W trakcie konferencji jej uczestnicy wysłuchali jeszcze kilku innych prelekcji poruszających różne zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej oraz pracy leśników na przestrzeni wieku.

W przerwie pomiędzy wykładami nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy czasowej „Leśnik na przestrzeni lat. Mundur i narzędzia pracy”, zorganizowanej przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej i Nadleśnictwo Sucha przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Piotrem Kulczyną, leśniczym w Nadleśnictwie Rybnik. Zwiedzać można ją

do 31 października br., dowiadując się jak na przestrzeni lat zmieniał się ubiór leśników i sprzęt jakim się posługują w swojej codziennej pracy. Natomiast na zamkowym dziedzińcu w tym samym terminie prezentowana jest wystawa plenerowa „Adam Loret. Służba – Ofiara – Dziedzictwo”, przygotowana przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, a której realizatorem jest Instytut Łukasiewicza.

Po południu uczestnicy konferencji naukowej poświęconej 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych zebrali się na podniosłej uroczystości, która odbyła się na placu przed Nadleśnictwem Sucha. Podczas niej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica wraz z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damianem Sieberem z honorami odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą Adamowi Loretowi, którą umieszczono na ścianie siedziby Nadleśnictwa Sucha przy drzwiach wejściowych do budynku. Kolejnym pokoleniom leśników i mieszkańców Suchej Beskidzkiej o wybitnym leśniku, który swoją karierę zawodową rozpoczął w Suchej Beskidzkiej przypominać będzie dąb pamięci. Szlachetny okaz został przez obu dyrektorów oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha Tadeusza Kosmana posadzony na zieleńcu przed budynkiem.

Wojciech Ciomborowski