Przejdź do stopki

Upływa termin płatności raty podatków

Treść

Przypominamy, że dnia 15 września upływa termin zapłaty:

- II raty podatku od środków transportowych,
-III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.