Przejdź do stopki

ZAWIADOMIENIE. Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka

Treść

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19.

    Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej za 2022 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
  5. Zaopiniowanie wniosku  mieszkańców Gminy Zembrzyce w sprawie przyłączenia osiedla Wójciki leżącego na terenie Gminy Zembrzyce do Gminy Sucha Beskidzka.
  6. Przyjęcie protokołu  nr 45/II/2023 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu  26 kwietnia 2023.
  7. Sprawy bieżące.

                                                                 Przewodniczący       
Komisji Spraw Społecznych

                                                                                                  /-/ Tadeusz Kosman