przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. XLVI Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XLVI sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 i będzie transmitowana w sieci internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta w III kwartale 2022 r.
 6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG, sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 11. Informacja dotycząca opłaty planistycznej.
 12. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2022 r.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad
   

Przewodniczący Rady Miasta
  /-/ Krystian Krzeszowiak  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję