przewiń do góry

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach od wskazanego przez gminę Sucha Beskidzka Przedsiębiorcy

Informujemy, że gmina Sucha Beskidzka przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Bezpośrednią dystrybucję węgla do domów w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto będzie prowadził wskazany przez gminę Przedsiębiorca. Wnioski o zakup węgla dla gospodarstw domowych w preferencyjnych cenach można składać od 10 listopada. Można je złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Sucha Beskidzka (ul. Mickiewicza 19) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30 oraz czwartek w godz. 9.00 – 17.00) oraz poprzez ePUAP (/uoq0e8j71l/skrytka), podpisując wniosek podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przypominamy, że wcześniejsze zgłoszenie zamiaru zakupu węgla nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup węgla. Ankiety zbierane były w celu oszacowania zapotrzebowania mieszkańców naszego miasta na ten rodzaj opału. Chcący go nabyć w preferencyjnej cenie są teraz zobowiązani do złożenia wniosku. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg przy zakupie do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. 

Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski podlegać będą weryfikacji. Zakupu węgla na preferencyjnych warunkach mogą dokonać osoby, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, złożyły deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wskazując w niej piec węglowy jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, a ponadto żaden z członków gospodarstwa domowego nie nabył paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę.

Z mieszkańcami uprawnionymi do zakupu węgla, pracownicy Urzędu Miasta będą się kontaktować po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz gdy miasto będzie w posiadaniu węgla przeznaczonego na sprzedaż.

Wojciech Ciomborowski

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję