Przejdź do stopki

Trwa sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Treść

Informujemy, że Sucha Beskidzka kontynuuje zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta. Węgiel dostarczany jest do mieszkańców w miarę jego dostępności w kopalni. Do dziś rozdystrybuowano 100 ton opału.

Najbliższa dostawa węgla typu orzech jest planowana na 12 grudnia w ilości 25 ton, a na 15 grudnia - 25 ton groszku II Jaret (5-25). Bezpośrednią dystrybucję węgla do domów w cenie 1700 zł brutto  prowadzą dwaj wskazani przez gminę Przedsiębiorcy – Centrum Sprzedaży Opału. FPHU Głuc przy ul. Makowskiej 41 oraz Kwaśny Andrzej. Skład materiałów budowlanych przy ul. Beniowskiego 1.  

Z mieszkańcami uprawnionymi do zakupu węgla, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz gdy miasto posiada węgiel przeznaczony do sprzedaży (kopalnia Janina przekazuje go w niewielkich transzach, więc dystrybuowana ilość nie zaspokaja potrzeb wszystkich mieszkańców). Po odebraniu w MOPS informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następnie opłacają zakup węgla w kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Posiadając dwa dokumenty (fakturę za zakup węgla oraz potwierdzenie jego przyznania) zgłaszają się do wskazanego składu, aby umówić dokładny termin dostawy opału do domu.

Wnioski o zakup węgla dla gospodarstw domowych w preferencyjnych cenach wciąż można składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Sucha Beskidzka (ul. Mickiewicza 19) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30 oraz czwartek w godz. 9.00 – 17.00) oraz poprzez ePUAP (/uoq0e8j71l/skrytka), podpisując wniosek podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przypominamy, że wcześniejsze zgłoszenie zamiaru zakupu węgla nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup węgla. Chcący go nabyć w preferencyjnej cenie są teraz zobowiązani do złożenia wniosku. Dotąd, z uwagi na ryzyko deficytu paliwa, limit 3 ton dla gospodarstwa domowego w sezonie grzewczym podzielony był na dwie części po 1,5 tony. Pierwszą partię można było nabyć do końca roku, a kolejną od stycznia 2023 r..Obecnie  każde gospodarstwo domowe, które nie wykorzysta do końca grudnia połowy swego limitu na ten sezon, będzie mogło od stycznia przyszłego roku kupić węgiel w ilości całego limitu (do 3 ton).

Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla nie jest równoznaczne z możliwością jego Wnioski podlegają weryfikacji. Zakupu węgla na preferencyjnych warunkach mogą dokonać osoby, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, złożyły deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wskazując w niej piec węglowy jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, a ponadto żaden z członków gospodarstwa domowego nie nabył paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę.

Wojciech Ciomborowski