przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. XLIV Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XLIV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10 00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka przy ul. Mickiewicza 19 i będzie transmitowana w sieci internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sucha Beskidzka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020-2022 Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Sucha Beskidzka na lata 2020-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sucha Beskidzka - aktualizacja na lata 2021-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Sucha Beskidzka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
 14. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2022 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący     
Rady Miasta      

   /-/ Krystian Krzeszowiak

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję