przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka przy ul. Mickiewicza 19.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Numeracja i nazewnictwo ulic na terenie miasta.
 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
 5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.
 6. Informacja z realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji za 2021 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sucha Beskidzka na lata 2021 - 2025.
 8. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Spółki PT „Beskidy-Tourist” za I półrocze 2022 r.  
 9. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 25 sierpnia 2022 r.
 10. Sprawy bieżące.
   

Przewodniczący Komisji         
Rozwoju Gospodarczego i Finansów

      / - / Adam Leśniak               

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję