przewiń do góry

LGD tworzy Lokalną Strategię Działania na lata 2023-2027. Trwają spotkania konsultacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Spotkania są adresowane do mieszkańców gmin z obszaru LGD „Podbabiogórze” tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, twórców ludowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.  

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, wpływu na środowisko i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, a także partnerstwa w realizacji LSR. W trakcie spotkań dokonane będą analizy mocnych i słabych stron obszaru działania obszaru działania LGD „Podbabiogórze” oraz szans i zagrożeń jakie przed nim stoją, a także nastąpi zdefiniowanie potrzeb i problemów, określenie celów i ustalenie ich hierarchii oraz identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR "Podbabiogórze".

Nazwa Gminy

Miejsce spotkania

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Gmina Stryszawa

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie

Termin: 20.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Gmina Zawoja

Babiogórskie Centrum Kultury Biblioteka

Termin: 20.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Gmina Maków Podhalański

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim /sala narad UM/, ul. Szpitalna 3

Termin:21.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Miasto Sucha Beskidzka

Urząd Miasta Sucha Beskidzka /sala sesyjna, I piętro UM, ul. Mickiewicza 19

Termin:21.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Miasto Jordanów

Urząd Miasta Jordanów /sala obrad UM,
ul. Rynek 1

Termin: 22.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Gmina Jordanów

Sala w remizie OSP Osielec Górny,
Osielec 821

Termin: 22.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Gmina Budzów

Urząd Gminy Budzów,
Budzów 445 / sala narad UG

Termin: 28.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Gmina Zembrzyce

Pawilon Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach
Zembrzyce 584

Termin: 28.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Gmina Bystra - Sidzina

Urząd Gminy Bystra – Sidzina / sala UG I piętro, Bystra Podhalańska 373

Termin: 29.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję