przewiń do góry

Instytut Turystyki w Krakowie realizuje projekt „Siła kompetencji”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Siła kompetencji” realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Udział w nim mogą wziąć również osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub takie, którym umowa o pracę lub zlecenia nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Do programu „Siła kompetencji” przyjmowane są także osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy) lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Łącznie zakwalifikowanych zostanie 180 osób zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnikom projektu Instytut Turystyki oferuje poradnictwo zawodowe i psychologiczne, sesje doradczo – coachingowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, a także czteromiesięczne płatne staże zawodowe.  Przystępujący do programu mogą liczyć na wsparcie towarzyszące (zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe), bezzwrotne dotacje w wysokości 23 050 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz dodatkowo na kurs przedsiębiorczości dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie doradcze w trakcie prowadzenia firmy.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zasady rekrutacji i kwalifikacji określa regulamin dostępny na stronie internetowej Instytutu Turystyki w Krakowie oraz w biurze projektu (ul. Zamknięta 10/2.13 (II p.), 30-554 Kraków) czynnym w godz. 8:00 – 16:00.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję