przewiń do góry

Wydłużono do 120 dni okres świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że nastąpiła nowelizacja specustawy w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Wydłuża ona okres wypłacenia świadczenia o 60 dni. Zmianie uległy również wzory druków jakie wypełniają osoby ubiegające się o wypłatę środków.

Po wejściu w życie zmienionej regulacji świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni, a nie jak wynikało z pierwotnie przyjętych przepisów do 60 dni. Utrzymano wysokość świadczenia. W dalszym ciągu to 40 zł za dobę za każdą przyjętą osobę. Przypominamy, że aby móc występować o przyznanie wypłaty z tytułu goszczenia uchodźcy nie tylko należy takiej osobie zapewnić nocleg i pełne wyżywienie, ale również nie wolno z tego tytułu pobierać żadnych opłat lub innych dotacji.

Dotychczas we wniosku o przyznanie wypłaty można było wpisać numer PESEL uchodźców, a gdy go nie posiadali numer dokumentu tożsamości (np. paszportu). Po nowelizacji specustawy podanie numeru PESEL jest obowiązkowe. Teraz wniosek z załącznikiem liczy 4 strony (o jedną więcej), gdyż wydłużono formularz o kolejne miesiące. 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję