przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta - ul. Mickiewicza 19.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Zaopiniowanie stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.;
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2022 r.;
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Podksięże;
  7. Zaopiniowanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  8. Zatwierdzenie Protokołów z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 26 października 2021 r. oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 października 2021 r.
  9. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów    
  /-/ Adam Leśniak            

                                                                                                    Przewodniczący Komisji   
Spraw Społecznych      
   /-/ Tadeusz Kosman      

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję