przewiń do góry

Na Zasypnicy zmodernizowano drogę, przebudowywany jest chodnik, a to jeszcze nie wszystko

Zasypnica jest kolejnym rejonem miasta, w którym w ostatnich tygodniach samorząd zrealizował inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców lub współfinansował służące temu celowi przedsięwzięcia.

Na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej przebudował ciąg pieszy o długości około 130 metrów na odcinku od ul. Kamienne do ul. Zacisze. W ramach prac najpierw rozebrano dotychczasowy chodnik będący już nie tylko w złym stanie technicznym, ale także wykonany z niestosowanych obecnie materiałów. W jego miejsce ułożono nowy z kostki chodnikowej. Całkowity koszt robót, które niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych, wynosi prawie 98,8 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Suski w wysokości 10 tys. zł.

Przebudowa chodnika stała się sposobnością do rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej. W ciągu modernizowanego ciągu pieszego wykonano odcinek głównego rurociągu o długości około 125 mb. Koszt prac instalacyjnych to niemal 20,3 tys. zł

W górnej części Zasypnicy remont przeszła nawierzchnia drogi dojazdowej do osiedla Kubasiaki. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 99,5 tys. zł. Zgodnie z umową zawartą przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Sucha gmina przekazała na modernizację drogi 20 tys. zł. Pozostałą część środków przeznaczyło na ten cel Nadleśnictwo Sucha.

Trzy wymienione wyżej przedsięwzięcia już poprawiły bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Nie są one jednak ostatnimi. Zgodnie z umową zawartą przez Burmistrz Miasta z firmą Instalatorstwo  Elektryczne Rafał  Szczybura z Suchej Beskidzkiej do 15 grudnia br. na blisko półkilometrowym odcinku ul. Zasypnica zostanie wykonana  napowietrzna sieć energetyczna wraz z punktami oświetleniowymi typu LED. Koszt robót wyniesie prawie 50 tys. zł

Wojciech Ciomborowski

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję