przewiń do góry

Małopolski Związek Hodowców Koni dokonuje przeglądu zwierząt

Informujemy, że Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Ministra Rolnictwa, dokona w wyznaczonych terminach i miejscowościach przeglądu wszystkich doprowadzonych ogierów.

Do przeglądu należy obowiązkowo doprowadzić wszystkie ogiery urodzone w 2019 roku i starsze. Właściciele lub dzierżawcy ogierów /państwowych/ przedkładają Komisji następujące dokumenty.

1 dla ogierów młodych 1 - 2 letnich – paszport,

2 dla ogierów licencjonowanych starszych, prywatnych lub dzierżawnych:

 • świadectwo uznania lub wpisu ogiera do ksiąg i paszport,
 • kserokopię aktualnych badań weterynaryjnych,
 • dokładnie wypełniony grzbiet bloku pokryć klaczy/wykazane wszystkie pokryte w ostatnim sezonie klacze /do zwrotu z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru świadectwa przez właściciela klaczy, za brak każdej kartki bloku opłata 50 zł./dzierżawcy ogierów blok zwracają do MZHK w Krakowie/.

Podczas przeglądu będzie dokonywany również:

 1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2021r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.09.2019r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2020r.Źrebięta wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport);
 2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia ur. 2021r. – opłata za paszport jest większa o 150 zł;
 3. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka;
 4. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł;
 5. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł, dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł);
 6. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł;
 7. W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu;
 8. Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa pokrycia klaczy otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 150 zł;

Szczegółowe zasady przeprowadzania przeglądu, wykaz dokumentów koniecznych do okazania, a także terminarz przedstawiamy w załączniku.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję