Przejdź do stopki

Ochrona powietrza pod lupą – podsumowanie działań przeprowadzonych w roku 2018 w Suchej Beskidzkiej

Treść

O tym, że zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie, a wdychane na co dzień szkodliwe pyły i substancje znajdujące się w otaczającym powietrzu stopniowo zatruwają nasz organizm, wielu z nas nie trzeba już przekonywać. Niestety nadal są osoby, które lekceważą problem, nie zdają sobie sprawy z zagrożeń i skutków zdrowotnych wynikających z oddychania złej jakości powietrzem, trują swoich sąsiadów i obniżają im komfort życia. Wraz z rozpoczynającym się okresem grzewczym można zaobserwować znaczne pogorszenie stanu jakości powietrza. W dalszym ciągu największym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja z kominów(do 40 m wysokości) powstająca na skutek spalania paliw stałych, często niskiej jakości lub (o zgrozo!) odpadów tj. plastikowych opakowań, starych ubrań czy mebli. Do niektórych ludzi nie dociera jeszcze, że to czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom ich prywatną sprawą.

 

WYMIANA PIECÓW

Najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia niskiej emisjijest likwidacja przestarzałych kotłów oraz palenisk węglowych, w których można spalać niemal wszystko i zastąpienie ich nowoczesnymi systemami grzewczymi wykorzystującymi ekologiczne paliwa.

Dzięki środkom finansowym z budżetu gminy i pozyskanymw formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,w 2018 r. zlikwidowane zostały kolejne 143 stare piece w 127 budynkach jednorodzinnych i budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Stare „kopciuchy” zostały zastąpione kotłami gazowymi (33 szt.), na biomasę (39 szt.), ekogroszek (52 szt.) oraz piecami elektrycznymi (3 szt.). Zainstalowane nowoczesne kotły na paliwa stałe spełniają najwyższe wymagania ekologiczne.

Łączna kwota wypłaconejmieszkańcom dotacji, za zrealizowane w minionym roku inwestycje polegające na zmianie systemu ogrzewania wyniosła: 1083 514,46 zł.

Ponadto w ramach własnych inwestycji w październiku Gmina przeprowadziła modernizację systemu grzewczego w trzech lokalach mieszkalnych, w budynku komunalnym położonym przy ul. J. Piłsudskiego 11. Stare piece węglowe zastąpiono kotłami gazowymi kondensacyjnymi. Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz robót instalacyjnych wyniósł 41 885,51 zł.

KONTROLE PALENISK

Straż Miejska prowadzi na terenie miasta systematyczne kontrole pieców pod kątem spalania odpadów oraz rodzaju stosowanego paliwa. Wprowadzony w Suchej Beskidzkiej system zbiórki odpadów sprzyja skuteczności przeprowadzonych kontroli, które wykonywane są nie tylko w ramach interwencji i zgłoszeń mieszkańców, ale także w oparciu o analizę ilości i rodzajów odpadów komunalnych oddawanych przez poszczególnych mieszkańców. Podczas kontroli, gdy występuje uzasadnione podejrzenie spalania odpadów a właściciel kotłowni temu zaprzecza, pobierane są próbki popiołu do badań. W przypadku potwierdzenia spalania niedozwolonych substancji, nakładane są kary pieniężne za wykroczenie z art. 191 Ustawy o odpadach w maksymalnej wysokości, a w wyjątkowych sytuacjach kierowany jest wniosek o ukaranie do Sądu.

W 2018 r. strażnicy miejscy przeprowadzili 221 kontroli i nałożyli 12 mandatów karnych na łączną kwotę 5 000 zł. Część spośród tych wykroczeń została potwierdzona wynikamianalizy próbek popiołu powstałego w procesie spalania. Pomimo, że koszty badania są wysokie i przekraczają maksymalną wysokość mandatu,gmina Sucha Beskidzka nie ograniczy tego typu działań, ponieważ mają ogromne znaczenie profilaktyczne i edukacyjne. Dowodem na to jest wyraźny spadek stwierdzonych przypadków spalania odpadów.

ULGA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Od 01 stycznia 2018 r. Rada Miasta wprowadziła ulgę w podatku od nieruchomości dla tych, którzy do ogrzewania swoich mieszkań stosują ekologiczne piece i paliwa, tym samym ograniczają niską emisję. Zwolnienie z podatku za powierzchnię mieszkalną można uzyskać do 2022 roku.Przykładowo osoby, które zamontowały nowy piec w ubiegłym roku mogą liczyć na zwolnienie od 2019 r., przez okres 4 lat. Co ważne, z ulgi podatkowej mogą skorzystać nie tylko osoby, które dokonały wymiany źródła ciepła, ale również Ci mieszkańcy, którzy ekologiczne instalacje grzewcze posiadają w swoim budynku od początku i nie zatruwają powietrza.

Mieszkańcy, którzy otrzymali dotacje z gminy Sucha Beskidzka na wymianę starych instalacji grzewczych nie muszą składać w tej sprawie wniosku. Natomiast pozostałe osoby powinny go złożyć, aby otrzymać ww. zwolnienie.

ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Mieszkańcy wielu rejonów Suchej Beskidzkiej chcąkorzystać z gazu ziemnego do ogrzewania swoich mieszkań.Problem w tym, że tempo rozbudowy sieci gazowej w dalszym ciągu nie jest zadawalające. W dniu 10 grudnia 2018 r. w Sali Rycerskiej zamku suskiego odbyło się spotkanie w tej sprawie z dyrekcją Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób, co jest potwierdzeniem ogromnego zainteresowania mieszkańców rozbudową sieci i przyłączami gazowymi. Gminakontynuuje negocjacje z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące przyśpieszenia realizacji tak ważnych inwestycji na terenie miasta. Nie jest wykluczone, że miasto podejmie się roli inwestora rozbudowy sieci gazowej w niektórych rejonach Suchej Beskidzkiej, a następnie odsprzeda gotowy gazociąg Spółce Gazowniczej, podobnie jak to miało miejsce w przypadku gazyfikacji osiedla Beskidzkiego.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Istotnym elementem w walce o czyste powietrzejest również edukacja ekologiczna. W 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Przedszkolu Samorządowym zostały przeprowadzone lekcje warsztatowe,podczas których dzieci dowiedziały się co to jest smog, jakie są przyczyny powstawania zanieczyszczeń i  jak możemy im zapobiegać. Poprzez zabawę oraz wspólnie wykonane doświadczeniapokazaliśmynajmłodszym mieszkańcom miasta jak ważna dla naszego zdrowia jest jakość otaczającego nas powietrza.

Po raz kolejny w ramach Dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest 14 listopada został zorganizowany happeninggłówną ulicą miasta. W trakcie przemarszu dzieci i młodzież z naszych szkół ubrana w maseczki niosła balony, symbolizujące zanieczyszczone i czyste powietrze oraz transparentyz wymownymi hasłami:„Niska emisja – pełzająca śmierć!” czy „Kochasz dzieci, nie pal śmieci!”. Tego typu akcja miała na celu zwrócić uwagę mieszkańców miasta na problem zanieczyszczenia powietrza i uświadomić jakie konsekwencje niesie palenie śmieci, odpadów meblowych, czy złej jakości opału w domowych piecach. We wszystkich akcjach edukacyjnych udział wzięło ok. 600 dzieci. Dorośli mieszkańcy mieli natomiastokazję zbadać, jak zanieczyszczone powietrze oddziałuje na ich stan zdrowia.Bezpłatne badania spirometryczne, o które również dla swoich mieszkańców zadbała nasza gmina, cieszyły się dużym zainteresowaniem, a zespirometrii skorzystało w sumie ok. 110 osób.Badania te bowiem, w ramach troski gminy o czyste powietrze, były przeprowadzone w ciągu ubiegłego roku, aż dwukrotnie. Zorganizowaliśmy również prezentację proekologicznych kotłów, na której można było poszerzyć swoją wiedzę technicznąna temat m.in. budowy nowoczesnych urządzeń grzewczych. Mieszkańcy zainteresowani wymianą starego pieca mogli zapoznać się z ofertą 10 firm działających w naszym regionie oraz uzyskać fachową poradę w doborze nowego kotła.