Przejdź do stopki

Remont ul. W. Goetla zakończono niemal miesiąc przed terminem

Treść

W ostatnim czasie stan techniczny ul. W. Goetla, która stanowi fragment jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Suchej Beskidzkiej, uległ pogorszeniu. Troszcząc się o komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, samorząd Miasta podjął decyzję o przeprowadzeniu jej gruntownego remontu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane niemal miesiąc przed terminem.

Stan nawierzchni ul. W. Goetla uległ pogorszaniu nie tylko wskutek intensywnego użytkowania przez kierowców, ale również oddziaływania na nią niekorzystnych czynników atmosferycznych. Z tego wzglądu wykonywane zazwyczaj wiosną remonty cząstkowe okazały się już niewystarczające i zaszła konieczność przeprowadzenia gruntownych prac naprawczych, aby ta ważna arteria miejska, umożliwiająca między innymi przejazd pomiędzy miejskimi osiedlami bez konieczności korzystania z drogi wojewódzkiej, przez kolejne lata mogła służyć mieszkańcom Suchej Beskidzkiej i odwiedzającym nasze miasto.

Do przetargu na realizację prac stanęło sześć firm. Cena najtańszej oferty wynosiła ponad 435,2 tys. zł, a najdroższej 561,6 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, wybrana została oferta złożona przez Zakład Wykonawstwa Geomel Piotr Merak z Krakowa, która była najkorzystniejsza cenowo ze wszystkich jakie wpłynęły. Zakres robót obejmował miejscowe wzmocnienie podbudowy drogi, wymianę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 410 mb, regulację studni i krat kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych oraz przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Ponadto w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych zmodernizowane zostały trzy przejścia dla pieszych (w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1, na skrzyżowaniach z ulicami 29 Stycznia oraz Handlową). Ich tzw. wyniesienie powoduje, że kierowcy poruszający się ul. W. Goetla dojeżdżając do pasów muszą teraz zwalniać.

Wykonawca prac był zobowiązany do ich zrealizowania do 26 lipca, a zatem w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonał je zdecydowanie szybciej i już 2 lipca dokonano odbioru robót. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego samorząd Miasta pozyskał blisko 235 tys. tys. zł, co stanowi 55% kosztów zadania.

/Wojciech Ciomborowski/

 

Zdjęcia