Przejdź do stopki

Odnowienie Umowy Partnerskiej pomiędzy Suchą Beskidzką a Jászberény

Treść

Powiedzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” najlepiej opisuje sympatię i wzajemne zrozumienie jakimi darzą się te dwa narody. 20 lat temu pomiędzy miastami Sucha Beskidzka i Jászberény została zawarta umowa o partnerstwie. Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu tego wydarzenia podczas niedawnych Dni Ziemi Suskiej Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt i Burmistrz Jászberény Lorant Budai podpisali porozumienie o kontynuacji współpracy i dalszym rozwijaniu kontaktów, odnawiając w ten sposób Umowę Partnerską.

Wprawdzie partnerstwo pomiędzy Suchą Beskidzką a Jaszbereny trwa 20 lat, ale kontakty między tymi dwoma miastami zostały nawiązane dwa lata wcześniej. Niezwykle istotną rolę odegrała Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Pani Maria Grzechynka, która nawiązała współpracę z węgierskim środowiskiem akademickim. Dzięki temu możliwe było podjęcie współpracy między Suchą Beskidzką a Jászberény.

List intencyjny w sprawie porozumienia został podpisany 27 lipca 2002 roku przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej Stanisława Lichosyta i Burmistrza Jászberény Magyara Levente. Wyrażono w nim chęć współpracy w zakresie różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a w szczególności: kultury i sztuki, sportu i rekreacji, turystyki i ekologii, rozwoju gospodarczego. Niespełna dwa lata później Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej przyjęła uchwałę w sprawie umowy partnerskiej miasta Sucha Beskidzka z miastem Jászberény, wskazując w niej, że samorządy będą między innymi pomagać mieszkańcom w nawiązywaniu kontaktów, stosunków gospodarczych i handlowych, poznawać wzajemnie formy administracji, służyć pomocą w poszerzaniu kontaktów w zakresie służby zdrowia, polityki socjalnej, kultury i sportu oraz wymieniać doświadczenia zdobyte z Unią Europejską. Umowa Partnerska została podpisana w Jászberény przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta i Burmistrza Miasta Jászberény 14 maja 2004 roku.

Długoletnia współpraca realizowana była między innymi na płaszczyźnie społecznej. Delegacje nauczycieli i uczniów odwiedzały polskie i węgierskie szkoły, poznając systemy edukacyjne obu państw, a jeszcze lepszą formą integracji były wymiany dzieci i młodzieży, w trakcie których uczniowie wzajemnie się gościli w swoich domach. Kontakty nawiązały stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Suskie zespoły regionalne występowały na koncertach i przeglądach organizowanych w Jászberény, a i zespoły z tego miasta uświetniały ważne wydarzenia kulturalne w Suchej Beskidzkiej. W kraju nad Dunajem gościli pszczelarze z naszego miasta, a nas odwiedzili przedstawiciele Klubu Botanicznego z Jászberény, którzy na pamiątkę i w dowód przyjaźni posadzili w parku zamkowym dęby. Mieszkańcy integrowali się także poprzez sport. W obu partnerskich miastach rozegrano turnieje piłkarskie, a w naszym również zawody pływackie.

W kwietniu 2017 roku w uznaniu wybitnej działalności na rzecz nawiązania i utrzymania relacji miast partnerskich oraz pracę wykonaną na rzecz rozwoju współpracy między miastami, Rada Miasta Jászberény przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jászberény Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka Stanisławowi Lichosytowi, a w lutym ubiegłego roku Panu Piotrowi Kubieńcowi, byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej i radnemu miejskiemu.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że bardzo dobra współpraca nie została przerwana, ale musiała zostać ograniczona z uwagi na panujące w tamtym okresie obostrzenia sanitarne. Gdy zagrożenie epidemiologiczne ustało kontakty pomiędzy społecznościami Jászberény i Suchej Beskidzkiej na nowo się zacieśniły. Między innymi ponownie nasze miasto odwiedziła węgierska młodzież oraz zespoły regionalne.

W piątek 21 czerwca w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt i Burmistrz Miasta Jászberény Lorant Budai, z okazji jubileuszu 20-lecia zawiązania przyjaźni pomiędzy miastami partnerskimi, podpisali porozumienie o współpracy, umacniając w ten sposób relacje łączące miasta i współdziałanie w osiągnięciu celów zawartych w Umowie Partnerskiej podpisanej 14 maja 2004 roku. W sygnowanym dokumencie wzajemnie oświadczyli, że będą kontynuować istniejącą o 20 lat przyjacielską współpracę i rozwijać kontakty między samorządami, mieszkańcami, instytucjami oraz  organizacjami społecznymi obu miast.

Warto nadmienić, że obecne odnowienie partnerstwa między Suchą Beskidzką a Jászberény nastąpiło już po raz drugi. Z okazji 10-lecia współpracy podobnej treści porozumienie jak na Zamku Suskim podpisali na Węgrzech Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt i piastujący wówczas stanowisko Burmistrza Jászberény Tamás Szabó.

 

Wojciech Ciomborowski
Fot. Grzegorz Wysmołek

Zdjęcia