Przejdź do stopki

Remont ul. dr Z. Karaś. Mogą występować utrudnienia

Treść

Informujemy, że w środę, 12 czerwca, rozpocznie się remont ul. dr Z. Karaś. W związku z nim występować będą utrudnienia w ruchu. Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Na początkowym etapie prowadzone będą prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Z tego powodu czasowo może obowiązywać ruch wahadłowy. Z uwagi na demontaż chodnika szczególną ostrożność powinni zachować piesi.

Remont ulicy dr Z. Karaś potrwa do 15 sierpnia. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 370 mb wraz w wcześniejszym uzupełnieniem ewentualnych ubytków w podbudowie, regulację studni i krat kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych. W ramach prac nastąpi również przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, a w celu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż niego zamontowane zostaną stalowe bariery.

Wojciech Ciomborowski